Połączenie Solid Travel z eTravel

Dnia 29stycznia 2018 r. ogłoszony został Plan Połączenia spółek eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000394089) ze spółką Solid Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000364545) gdzie eTravel S.A. jest spółką przejmującą a Solid Travel sp. z o.o. spółką przejmowaną. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie w całości spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą (przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej). Dokumenty dotyczące połączenia zostały ogłoszone na darmowych i ogólnodostępnych stronach internetowych www.etravel.pl oraz www.solidtravel.pl

Dokumenty:

2017-12-01 Skrocony bilans spolki Solid Travel

2017-12-01 Skrocony bilans spolki eTravel

Załącznik nr 1 – Plan połączenia spółki Solid Travel Sp. z o.o. ze spółką eTravel S.A.

Załącznik nr 2 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eTravel S.A.

Załącznik nr 3 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Solid Travel Sp. z o.o.

Zalacznik nr 4 – Oswiadczenie o stanie ksiegowym spolki eTravel S.A. na dzien 1 grudnia 2017 r

Zalacznik nr 5 – Oswiadczenie o stanie ksiegowym spolki Solid Travel Sp. z o.o. na dzien 1 grudnia 2017 r

Zalacznik nr 6 – Osw. Zarzadu spolki Solid Travel sp. z o.o. w sprawie ustalenia wartosci majatku spolki na dzien 1 gru 2017

Załącznik nr 7 – Wycena majątku Solid Travel Sp. z o.o. wg wartości księgowej